PAPIR ZA ŠTAMPU I KOPIRANJE, MEHANOGRAFSKI PAPIR I OSTALA HARTIJA